– Grindstuen er flink til å snakke seg bort

Pårørende Paula Forodden sier enhetsleder Kristin Grindstuen er flink til å snakke seg bort og skylde på politikerne i aktivitør-saken. Grindstuen har ingen kommentar.

IKKE FORNØYD: Paula Forodden og flere av de pårørende ønsker en ny aktivitør ved bo- og dagsentrene på Støren, Singsås, Budal og Soknedal.  Foto: John Lerli

Nyheter

– I kommunestyremøtet 19. januar 2017 i Midtre Gauldal kommune ble det vedtatt at aktivitørressursen settes til 2,7 årsverk i tilknytning til sykehjemmet og alle bo- og dagsentrene i kommunen. Det foreligger ikke noe vedtak på at aktivitørressursene skal strykes eller krympes inn i takt med naturlig avgang, sier Forodden.