Slik vil Midtre Gauldal bekjempe ungdomsfylla

– Som kommune er vi forpliktet til å jobbe for å få opp debutalderen for alkohol, samt jobbe for å få ned alkoholkonsumet til ungdommene i bygda, sier helsesykepleier Camilla Aamodt.

BEKYMRET: Her ser vi helsesykepleier Camilla Aamodt, sammen med elevrådsleder Maja Enlid ved Støren ungdomsskole.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

– Alle som har ideer til hvordan vi kan gjøre dette er hjertelig velkommen til en åpen idédugnad i Støren kulturhus onsdag 20. mars, sier Aamodt.