Nesten ingen flyktninger får sosialhjelp

Mottaket av flyktninger i Melhus beskrives som en solskinnshistorie.

ARGUMENTERTE FOR: Anna Lina Mørreaunet Holm (KrF) og Jan Arne Bremnes (KrF) viste til at det sitter mange flyktninger i leire.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Under kommunestyremøtet ble det klart at flertallet i Melhus kommunestyre vil bosette flere flyktninger enn kommunen er blitt bedt om av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mot fem stemmer gikk kommunestyret inn for å bosette inntil 30 flyktninger i 2019 og like mange i 2020. Familiegjenforening og selvbosetting (flyktninger som søker om å få bo i Melhus) kommer i tillegg.