Uro rundt økt grusuttak på Kvål

Kvål velforening ønsker ikke mer steinuttak på Kvål, mens entreprenører tripper etter å utnytte de store grusressursene i Melhus.

UTVIDELSE: Skjerdingstad steinbrudd kan bli utvidet om det blir slik Forset Grus ønsker.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– På grunn av vår sikkerhet ønsker vi ikke utvidelse av steinbruddet. Vi bor i et kvikkleireområde, og vår frykt er rystelser og det som dette kan medføre, sier Åge Ofstad, leder for Kvål velforening.

Informasjonsmøte

Onsdag inviterer Pro Invenia til informasjonsmøte om den nye detaljplanen for Skjerdingstad steinbrudd. Forset Grus er tiltakshaver og er en stor aktør når det gjelder grusforekomster i Melhus. Skjerdingstad steinbrudd som ligger i nærheten av boligfeltet på Kvål, har vært i drift noen år.

I fjor varslet Pro Invenia at det skal lages en privat reguleringsplan med tanke på å utvide steinbruddet. Planområdet er på 150 dekar, og i varslingsbrevet skriver Pro Invenia at hensikten med planen er å sikre tilgang på lokale byggeråstoff av god kvalitet. Som andre aktører argumenteres det for at det trengs grus til den forestående veibygginga i dalen.

Kvikkleirefrykt

Men Kvål velforening er urolig for at uttak av stein kan forårsake skred, og har lagt inn merknad til planforslaget som har ligget ute til høring fram til 7. mars. Ofstad viser til at Kvål lenge har hatt byggeforbud på grunn av kvikkleire, og han reiser spørsmålet om det er trygt å åpne for mer steinuttak.

– NVE hevder at det er ingen grunn til frykt om ingen rører på massene, sier Ofstad.

Ofstad viser til at det er kommet mange innspill til planen, og han tror at det vil bli stort oppmøte under informasjonsmøtet på Skjerdingstad planteskole på onsdag.

– Vi føler oss klemt bort i en krok, og frykten går utover vårt daglige liv, sier Ofstad.

VELFORENINGA: Åge Ofstad som leder Kvål velforening, er skeptisk til en utvidelse av Skjerdingstad steinbrudd. Han bor like ved steinbruddet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Andre aktører

Det er ikke bare på Kvål at entreprenører viser interesse for de store grusforekomstene Melhus har. Melhus er blant Norges største kommuner når det gjelder grusressurser. Tidligere har Franzefoss varslet ønske om utvidelse av pukkverket i Vassfjellet, og Ramlo Sandtak søkte om å få ta ut den sjeldne rhyolitten som finnes på Hovin.


Stoppet steinuttak på Hovin

Ramlo Sandtak får ikke ta ut den sjeldne steinsorten rhyolitt, fordi formannskapet mener det er lenge før det er behov for steinsorten som er spesielt egnet til asfalt og betong.

 

Ramlo Sandtak fikk beskjed av politikerne om å vente til rullering av kommunedelplanen, og så dukket Lord Eiendom opp med ønske om å ta ut rhyolitt på motsatt side av fylkesveien på Hovin.

– Det er fritt fram for firma å søke om å få lage private reguleringsplaner. Firma ønsker å komme i posisjon for levering til ny E6. På Hovin dreier det seg om seg om et svært område, og det må konsekvensutredes, mener komitéleder Mikal Kvaal (H).

I februar behandlet formannskapet søknaden om planprogram for Meraftaåsen steinbrudd på Kvål, og vedtok da å si nei til fastsettelse av planprogrammet med begrunnelsen at en omfattende utvidelse av dette steinbruddet ikke er avklart i overordnet plan. Derimot sa formannskapet ja til oppstart av detaljplan som er i tråd med kommuneplanens arealdel.

I fjor ble Rapbjørga steinbrudd godkjent, og der er drifta godt i gang.


Hovin kan få steinbrudd

Den sjeldne rhyolitten er funnet på Hovin, og den vil Ramlo sandtak ha tak i.

 

Vil ikke ha utvidelse

Hilde Skeie og Leif Lambine reagerer sterkt på Franzefoss' planer om å utvide pukkverket i Vassfjellet.- Får håpe det går bra

Melhus formannskap godtar at planlegginga av Rapbjørga steinbrudd i Melhus fortsetter, men ikke uten betenkeligheter.