Melhus får 15 meter lange busser

AtB setter inn nye busser fra august, men de er så lange at Brekkåsen må få ny snuplass.

LENGDE: De nye bussene blir 15 meter lange, men foreløpig er det ikke plass til så lange busser på Brekkåsen der denne bussen er fotografert.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

3. august blir det omlegging av bussystemet igjen, og det får også konsekvenser for bussreisende fra Melhus.

Flere sitteplasser

– For innbyggerne i Melhus, vil linje 71 delvis erstatte dagens rute 38 mellom Brekkåsen og Trondheim. Det settes inn nye 15 meter lange busser som vil ha bedre kapasitet og flere sitteplasser enn bussene som kjører i dag. Bussene vil ha såkalt laventré, noe som vil gjøre det enkelt å gå av og på, i tillegg til å bevege seg om bord i bussen. Bussene vil ha setebelter og være utformet i henhold til krav om universell utforming, forteller direktør Grethe Opsal i kommunikasjon og drift i AtB.

Brekkåsen

Imidlertid er 15 meter lange busser for lange for snuplassen på Brekkåsen. AtB skal bygge ny, og Opsal opplyser at den nye snuplassen ikke vil bli ferdig til 3. august.

– Brekkåsen vil derfor få en midlertidig ordning med matebuss frem til denne står ferdig til bruk. I rush vil det være omstigning til linje 71, som går helt inn til sentrum, på Melhus skysstasjon. Denne løsningen opphører så snart snuplassen er klar til bruk. For å unngå mer enn én omstigning for reisende fra Brekkåsen utenom rush vil det i lavtrafikk kjøres 12 meter lange busser fra Brekkåsen helt til Tillerterminalen for omstigning til for eksempel metrolinje 1. Lavtrafikkperioden fra Brekkåsen er på formiddagen fra avgang klokken 08:40 til og med klokken 13:50, og deretter fra klokken 17:00 og ut kvelden, i tillegg til lørdag og søndag, forklarer Opsal.


Snakket med de reisende om alkovett

Folk som skulle ta buss og tog fra Melhus tirsdag morgen, fikk gløgg og et viktig budskap på veien.

 

Direkte i rushtida

AtB har planer om å sette inn Metrobuss i Trondheim, og at folk som kommer sørfra skal ha omstigning på Tiller. Men dette vil ifølge AtB ikke gjelde i rushtida. Ifølge Opsal vil Tillerterminalen ikke stå ferdig til 3. august, og bussreisende skal i mellomperioden ha omstigning på holdeplassen Storrosta i John Aaes vei.

– I rush, når det er mange som reiser, vil det ikke være hensiktsmessig med omstigning. I dette tidsrommet kjøres derfor linje 71 hele strekningen mellom Brekkåsen og Pirbadet. Dette gjelder fra første avgang klokken 05:20 fra Brekkåsen til og med avgangen klokken 08:30 fra Brekkåsen, deretter i ettermiddagsrush; fra avgangen klokken 14:00 fra Pirbadet til og med avgangen klokken 17:00 fra Pirbadet, forteller Opsal.

Trønderbladet har stilt spørsmålet til AtB om omstigning til Metrobuss vil føre til at færre tar buss fordi det blir for mange skifter.

- Alle som reiser kollektivt har ulike reisemål, og det nye nettverket gjør at flere vil kunne reise dit de skal på en mer effektiv måte enn i dag. Noen kan reise direkte, mens andre vil få en omstigning til andre linjer. Vårt mål er uansett å tilby et system som gir mer effektive reiser, både for dem som får omstigning og de som ikke får det. Det nye systemet er bygd opp med flere knute- og omstigningspunkt hvor ulike linjer møtes. Fra disse punktene bindes bydeler og nærområder sammen på tvers uten at alle må reise om sentrum. Dette gir mer effektive reiser for flere og gir en bedre utnyttelse av den totale kollektivkapasiteten. Det gir også en mulighet for hyppigere avganger, ettersom hver linje ut mot bydelene i praksis får kortere vei å kjøre. Systemet er lagt opp slik at det skal være minimal ventetid i knute- og omstigningspunkt før neste buss kommer. Av- og påstigning vil fortrinnsvis skje på samme plattform og i samme reiseretning. Kundene kan derfor enkelt gå rett av og rett på sin nye buss, opplyser Opsal.


Regionbussene blir så godt som lagt ned fra høsten 2021

Det AtB og Trøndelag fylkeskommune har blitt enige om, vil medføre at de aller fleste blir avhengig av å kjøre bil til og fra Trondheim sentrum.Ordføreren om AtB-kuttene:– En sterk forverring av kollektivtilbudet

Fylkeskomunen kutter nesten 50 millioner kroner i regionbusstilbudet. – Dette vil føre til en sterk forverring av tilbudet i regionen, og det kan jeg ikke godta, sier melhusordfører Gunnar Krogstad.Parkeringsavgift fra i dag

Det ble plutselig langt færre parkerte biler ved Melhus skysstasjon og Melhus, og her er forklaringa.