Lions Club Støren har grisetipping og salg av sandsekker

– Vi er en allmennyttig organisasjon som gir penger til gode formål; lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier president Jon Jarle Spjeldet.

TULIPANAKSJON: Her ser vi Jon Jarle Spjeldet og Kjell Gulland i Lions Club Støren, i forbindelse med aksjonen i 2016. Her ser vi også blomsterbutikkinnehaver Jorun Fremo.  Foto: Solveig Tofte

Nyheter

– Her i Midtre Gauldal har vi blant annet gitt tilskudd til ballbinge på Singsås og «Mitt valg»-programmet ved Støren barneskole, forteller Spjeldet.