Pårørende om aktivitører: – Det har ikke skjedd en dritt

Flere pårørende fortviler over at det ikke har kommet på plass en ny aktivitør ved bo- og dagsentrene i Midtre Gauldal kommune. Enhetsleder svarer at kommunen må forholde seg til politiske føringer.
Nyheter

Paula Forodden og flere av de pårørende ønsker en ny aktivitør ved bo- og dagsentrene på Støren, Singsås, Budal og Soknedal.