Stort arbeidspress, men ingen bekymring

Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus ble lørdag ettermiddag valgt til leder av Trøndelag Arbeiderparti.

En glad Per Olav Skurdal Hopsø under Arbeiderpartiets valgmøte lørdag ettermiddag. Ved siden av May Britt Lagesen fra Steinkjer, som ble valgt til nestleder i Trøndelag Arbeiderparti. Hele 219 stemmeberettigede deltok på møtet. Foto: Eirik G. Sund. 

Nyheter

Hopsø har vært konstituert leder av Trøndelag Arbeiderparti siden Anne Marit Mevassvik gikk av i fjor sommer. Han var valgkomiteens enstemmige kandidat til å overta ledervervet, og ble valgt inn ved akklamasjon. Det var knyttet stor spenning til møtet i Trøndelag Arbeiderparti, om Trond Giske ville bli foreslått til styreverv fra salen, men det skjedde ikke.