2500 nye husstander skal få oppgradert bredbånd

Gåsbakken og Ler står nå for tur til å få bedre nettilgang.

HÅNDTRYKK: Pål M. Dahlø fra Trøndelag fylkeskommune og Arne Quist Christensen fra Telenor under en kontraktsignering.   Foto: Telenor

Det er noe historisk over Trøndelag fylkeskommunes satsing på utbygging av nett til alle husstander i fylket.

Nyheter

130 husstander på Gåsbakken er blant de inngåtte kontraktene, og det er NTE som står som utbygger på Gåsbakken.