Per Olav Skurdal Hopsø på topp hos nominasjonskomiteen

Et flertall i nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti vil ha Per Olav Skurdal Hopsø som partiets ordførerkandidat, og han har sagt ja.

Nominasjonskomiteens leder Bente Estenstad ser utover forsamlinga på det ekstraordinære årsmøtet som var tidligere i februar. Rett bak henne sitter Per Olav Skurdal Hopsø som holdt innlegg under det ordinære årsmøtet som var rett etterpå. I bakgrunnen kan en skimte partileder Einar Gimse-Syrstad. 

Nyheter

Den nye nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti har laget en delt innstilling for den nye valglista for partiet, og flertallet vil ha Per Olav Skurdal Hopsø som toppkandidat. Det melder partileder Einar Gimse-Syrstad i ei pressemelding søndag kveld.

Har sagt ja

- Per Olav Skurdal Hopsø er forespurt og har sagt ja til å være ordførerkandidat, sier Gimse-Syrstad til Trønderbladet.

Flertallet i nominasjonskomiteen vraker Gunnar Krogstad helt, og vil heller ikke ha ham som varaordførerkandidat. Til Trønderbladet har Krogstad sagt at han trekker seg om han ikke blir ordførerkandidaten, og begrunner det med at han ikke vil være syvende far i huset. Som varaordførerkandidat vil flertallet ha Anja Sterten. Flertallet består av Anna Schei Holdbakk (Melhus Arbeiderlag) Eva Jenssen (Kvål Arbeidersamfunn), Stig Ler (Flå Arbeidersamfunn), Jørn Ove Moen (Lundamo Arbeidersamfunn  og Sofie Kvernberg (Melhus AUF).

Partileder Gimse-Syrstad sier til Trønderbladet at det i henhold til vedtektene ikke er lov å føre opp en mannlig varaordførerkandidat om det er en mann på topp. Når det gjelder Skurdal Hopsøs plass til fylkestingslista og vervet som leder av Trøndelag Arbeiderparti, sier Gimse-Syrstad at det ikke er et krav fra Melhus Arbeiderparti at han trekker seg fra dette.

Hvorfor ja nå?

- Når fem av sju lag pekte på meg valgte jeg å si ja til å bli ordførerkandidat. Jeg er ydmyk og glad for at jeg kan ta en slik rolle., sier Per Olav Skurdal Hopsø (33) til Trønderbladet.

Videre sier Skurdal Hopsø som er fylkespolitiker til daglig:

- Det er en utfordrende jobb å være ordførerkandidat og eventuelt ordfører. For Melhus Arbeiderparti har det vært en spesiell situasjon, forklarer Skurdal Hopsø.

Skurdal Hopsø forteller at han takket nei i første runde, men altså valgte å si ja da han ble klar over det store flertallet som ville ha ham som ordførerkandidat, og fordi han dersom han stilte kunne det virke samlende på partiet.

- Jeg har gått noen runder med meg selv og familien, og har landet på at jeg skal stille meg til disposisjon, sier Skurdal Hopsø som er småbarnsfar og bosatt på Løvset.

Skurdal Hopsø sier dessuten:

- Etter nominasjonsmøtet må vi sette oss ned og se hva som er best for partiet. Det er en felles interesse i å vinne valget for Arbeiderpartiet.

Skurdal Hopsø er også leder for Trøndelag Arbeiderparti, og sier at det i Arbeiderpartiet ikke er uforenelig å være leder for fylkespartiet og ordførerkandidat.

- Dette skal avgjøres 2. og 3. mars, og jeg er i samtaler med valgkomiteen, opplyser Skurdal Hopsø.


Flertallet av lokallagene ønsker Hopsø som ordførerkandidat

Adresseavisen erfarer at et flertall av lokallagene til Ap i Melhus vil ha Per Olav Hopsø (33) på topp av kommunelista foran høstens kommunevalg.


Kom i mindretall

Mindretallet har satt Gunnar Krogstad på topp. Videre vil mindretallet ha Marit Leer Øyaas som varaordførerkandidat. Mindretallet består av Bente Estenstad (Hølonda Arbeidersamfunn) og Torodd Grytdal (Hovin Arbeiderlag)

Verken flertallet eller mindretallet har satt Pernille Wahlberg som ordførerkandidat eller på andreplass.

Nominasjonskomiteen. 

Gir ikke opp

Gunnar Krogstad var på vei til feriedager da Trønderbladet ringte ham søndag kveld, og han legger ikke skjul på at han ikke akter å gi opp kampen om å bli ordførerkandidat igjen.

- Det er nominasjonsmøtet som avgjør, og det er helt åpent hva som blir utfallet. I Arbeiderpartiet er det mange medlemmer, og jeg står løpet ut. Medlemmene er ikke bundet av hva representanten fra deres lag har stemt for i nominasjonskomiteen, sier Krogstad.

Krogstad sier videre at han synes det er litt overraskende at Pernille Wahlberg ikke er nevnt som motkandidat til ham.

- Per Olav Skurdal Hopsø er ikke en kompromisskandidat. Han har støtte fra dem som støttet Pernille Wahlberg, sier Krogstad.

Krogstad forteller at han pratet med Skurdal Hopsø på onsdag, og at han fikk ei tekstmelding fra Skurdal Hopsø på søndag der det sto at Skurdal Hopsø hadde takket ja til å bli ordførerkandidat.

- Det har vært en vond prosess og jeg håper vi kommer gjennom den slik at vi får tilbake skikkeligheten, sier Krogstad.


Tre trakk seg i protest fra Melhus Arbeiderpartis valgliste

Her kan du lese mer om det stormfylte nominasjonsmøtet som endte med at ordfører Gunnar Krogstad ble vraket som partiets ordførerkandidat.


Lang runde

Etter det Trønderbladet kjenner til, var Per Olav Skurdal Hopsø nevnt som en ordførerkandidat da den første nominasjonskomiteen vurderte forslag. Han sa da nei. Deretter la en enstemmig nominasjonskomite fram forslag på det så omtalte nominasjonsmøtet på Kvål i slutten av november, forslag om å ha Gunnar Krogstad på topp. Det møtet endte med at et flertall stemte for et benkeforslag om å føre Pernille Wahlberg opp som ordførerkandidat.


Melhus Ap har fått mange nye medlemmer

Siden nominasjonsstriden i slutten av november, har medlemstallet i Melhus Ap økt kraftig.

 

Dette vakte voldsomme protester, og det ble holdt medlemsmøte der et flertall vedtok å be om ny nominasjonsprosess.


Flertall for nytt nominasjonsmøte i Arbeiderpartiet

Melhus Arbeiderparti har nettopp vedtatt at det skal startes en ny nominasjonsprosess.

 

Det ble vedtatt under et ekstraordinært årsmøte der et overveldende flertall bad om dette. Nominasjonsmøtet for de to øverste kandidatene skal holdes 26. februar.


Mobiliserer for å bli kvitt Gunnar Krogstad som ordførerkandidat

Jill Haugen fra Kvål Arbeidersamfunn har satt i gang mobilisering for å sanke stemmer for Pernille Wahlberg.


- Jeg er ikke overrasket over nominasjonskomiteens innstilling ettersom jeg er blitt holdt orientert, sier Gimse-Syrstad.

Gimse-Syrstad ønsker ikke å kommentere det at noen i nominasjonskomiteen lekket ut opplysninger om hva flertallet ønsket. I forkant skrev blant annet Stig Ler som sitter i nominasjonskomiteen, i et leserinnlegg at det er behov for en ny kandidat som partiet kan samle seg om.

Gimse-Syrstad forteller at han denne gangen er blitt holdt informert om nominasjonskomiteens arbeid i motsetning til da den forrige jobbet. Årsaken til at han som partileder ikke var orientert sist, var at han var en av mulige listekandidatene og ble satt på lista.

Nominasjonsmøtet

Under nominasjonsmøtet 26. februar er det mulig å sette fram benkeforslag, opplyser Gimse-Syrstad.

Når det gjelder nominasjonsmøtet 26. februar har Gimse-Syrstad dette å si:

- Mitt håp og min ambisjon er at det blir ro i partiet, og at vi får en ordførerkandidat. Min formaning er at når den er valgt, stiller partimedlemmer opp for partiet og slutter rekkene, sier Gimse-Syrstad.