Vegvesenet mangler penger til sikring av E6

Statens vegvesen vil gjerne bedre trafikksikkerheten på ulykkesbelastet strekning, men står uten ledige midler.

ULYKKE: Her i Lundamo sentrum ble en 17-åring i fjor høst påkjørt av en bil mens han var i fotgjengerfeltet. Politikerne har blant annet bedt om bedre belysning, men ingenting har skjedd. Foto: Noelia Rojas Rodriguez  Foto: Noelia Rojas Rodriguez, TB

Nyheter

– Vi er like opptatt av trafikksikkerheten som folk og kommunestyret. Men vi har rett og slett ikke penger til trafikksikkerhet på riksveiene, sier avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen.