Dømt for alkoholsalg til 14-åring

En tenåring er dømt for å ha solgt alkohol til en mindreårig og for bruk av narkotika.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

En melhusmann i tenårene måtte nylig møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha tatt kvelertak på en mann og deretter ha slått ham flere steder på kroppen. Dette skjedde 5. oktober i fjor.

Dessuten var han tiltalt for å ha solgt alkohol til en 14-åring ved Melhus skysstasjon 15. november i fjor og for å ha brukt hasj.

Da saken var oppe i tingretten, tilsto den unge mannen det han var tiltalt for og han godtok dommen. Tingretten valgte å legge vekt på at påtalemyndigheten hadde foreslått samfunnsstraff fordi tiltalte hadde ordnet opp med den han hadde tatt kvelertak på og hadde slått, samt at tiltalte er ung. Dette førte til at tiltalte som ellers skulle ha fått ubetinget fengselsstraff i tråd med en høyesterettsdom, ikke blir straffet for dette tiltalepunktet.

Dommen lød på samfunnsstraff i 29 timer, og gjaldt altså salg av alkohol til mindreårige og bruk av narkotika. Tiltalte har sittet én dag i varetekt.