Kritisk tilgang på mat for elgen

Kraftig overbeiting er et stort problem, både for skogen og elgen.

Elgen er avhengig av å spise kvister og knopper om vinteren, når bakken er dekket av snø.  Foto: Terje O. Nordvik

Nyheter

En undersøkelse som ble offentliggjort forrige uke viser store beiteskader av elg i Melhus og Midtre Gauldal. I noen plantefelt er opp mot 100 prosent av trærne spist på. For skogbruket er det problematisk at elgen går løs på gran og furu, som skal bli til salgbart tømmer. Det plantes lite furu i Gauldalen, og den viktigste grunnen er at den blir spist opp. Furu er elgens favoritt. For jegerne er kraftig overbeiting et tegn på at viltet mangler mat.