Hevder kommunen tar skyhøyt gebyr for jordflytting

Matjord av beste kvalitet graves vekk når Melhustunet skal bygges, og opposisjonsleder Jorid Jagtøyen er betenkt over det kommunale gebyret for å flytte jord til bønder.

GRAVES VEKK: Arbeidet med byggeprosjektet Melhustunet er i gang, og masser blir fjernet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) reiste i formannskapsmøtet, spørsmålet om noe kan gjøres for å hjelpe de bøndene som kan tenke seg å ta over matjorda som flyttes vekk når det skjer utbygginger som på Melhustunet og E6.