Dette er fristen for hovedopptaket i Midtre Gauldal

På sine nettsider minner kommunen om fristen for hovedopptaket til barnehage for 2019/2020.

STØREN: Liøya barnehage var innflyttingsklar ved årsskiftet 2005/2006. Nå kommer det snart enda en barnehage på Støren.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Midtre Gauldal kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager, og hovedopptaket til barnehage har fristen 1. mars.

Ønsker man for eksempel å endre oppholdstid eller ønsker overflytting til en annen barnehage i kommunen, må det også søkes om dette innen 1. mars. Til hovedopptaket kan man også søke på plass fra høsten ved nye Soknes barnehage. Den skal være ferdig til oppstart barnehageåret 2019/2020. Det første året blir det tre avdelinger som åpner, i aldersgruppen ett til tre år.


Tre barnehager i Midtre Gauldal får dispensasjon fra pedagognormen

– I Midtre Gauldal er det tre barnehager som har søkt om dispensasjon fra pedagognormen dette barnehageåret, og alle tre har fått innvilget dispensasjon, sier kommunalsjef Toril Grøtte.