Vil ikke ha for mange kandidater

Lederen i nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti mener det er litt for lite tid til å lete etter flere enn to kandidater til topplassen.

Nominasjonskomiteens leder Bente Estenstad ser utover forsamlinga på det ekstraordinære årsmøtet som var torsdag kveld. Rett bak henne sitter Per Olav Skurdal Hopsø som holdt innlegg under det ordinære årsmøtet som var rett etterpå. I bakgrunnen kan en skimte partileder Einar Gimse-Syrstad. 

Nyheter

– Jeg håper virkelig at det ikke kommer en haug med ulike forslag på kandidater. Vi har innmari dårlig tid, sier Bente Estenstad, leder for den nye nominasjonskomiteen i Melhus Arbeiderparti og andre vararepresentant til styret i partiet.


Flertall for nytt nominasjonsmøte i Arbeiderpartiet

Melhus Arbeiderparti har nettopp vedtatt at det skal startes en ny nominasjonsprosess.

 

Kan bli foreslått to kandidater

Den forrige nominasjonskomiteen hadde alternative kandidater, men ville ikke si hvem de hadde på blokka. Det vil ifølge Estenstad heller ikke være tid til en intervjurunde med aktuelle toppkandidater, men bare tid til en prat med dem som lokallagene foreslår.

– Det kan være at nominasjonskomiteen legger fram to forslag hvorav det ene er et flertallsforslag. I vedtektene står det at det er lov med benkeforslag, men jeg håper at hvis det skal komme et benkeforslag denne gangen også, at forslagsstilleren sier ifra noen dager i forveien. Jeg tror ikke et benkeforslag vil komme uten signaler i forkant denne gangen, sier Estenstad.

Benkeforslag er ikke uvanlig, men det som er trukket som uvanlig for Melhus Arbeiderparti er at det ikke kom noen signaler i forkant av benkeforslaget som kom på nominasjonsmøtet på Kvål samt at en enstemmig nominasjonskomité ble nedstemt.


- Kan hende at andre er mer egnet som ordførerkandidat

Pernille Wahlberg reagerer på at nominasjonsmøtets vedtak er satt til side.

 

Knapp tid

Nominasjonsmøtet for de to øverste plassene på lista er 26. februar. Lokallagene har frist til tirsdag med å komme med forslag, og onsdag møtes nominasjonskomiteen igjen.

Den nye nominasjonskomiteen satte seg straks i sving.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Under det ekstraordinære årsmøtet i Melhus Arbeiderparti stemte 68 for at det skal startes en ny nominasjonsprosess mens 27 stemte imot. 2 stemte blankt. Mindretallet vil at resultatet av det første nominasjonsmøtet skal bli stående, og som resulterte i et flertall for Pernille Wahlberg som ordførerkandidat.

En ny nominasjonskomité ble vedtatt under det ekstraordinære årsmøtet, og de hadde sitt første møte rett etter at det ordinære årsmøtet var blitt avholdt.

Styret hadde foreslått en todelt prosess der det først holdes et nominasjonsmøte for å velge første- og andrekandidaten og at resten av lista velges på det andre nominasjonsmøtet. Dette ble vedtatt, og nominasjonskomiteen tar sikte på å legge fram et forslag til nominasjonsmøtet 26. februar. Nominasjonsmøtet for resten av lista skal være 21. mars.

Før den tid skal lokallagene komme med forslag og nominasjonskomiteen skal ha møter. Partileder Einar Gimse-Syrstad sa under det ekstraordinære årsmøtet at det ikke er påbudt for lokallagene å ha medlemsmøter. Tidligere har han kritisert sitt eget lokallag – Melhus arbeiderlag – for ikke å ha hatt medlemsmøte i fjor. Hølonda Arbeidersamfunn som Estenstad hører til, skal ha medlemsmøte på mandag.

– Ved å ha en todelt prosess gir det folk en mulighet til å bestemme seg for om de vil stå på lista når de vet hvem som blir første- og andrekandidat. Sånn må det bli når det har utviklet seg på den måten nominasjonen har gjort. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Estenstad.

Signalene Estenstad har fått så langt, er at ingen av de gjenværende på den opprinnelige lista vil trekke seg.

På den forrige lista ble de fem øverste kumulert, og Estenstad sier at nominasjonskomiteen vil ta en diskusjon om den vil anbefale samme antall denne gangen.

– En del har sagt at det ikke spiller noen rolle hvem som er første- og andrekandidat. Denne prosessen har vist at det spiller en rolle. Ingen kommer til å bli helt fornøyd. Vi må få til ei liste som kan stå seg i valgkampen, og det blir vanskelig om det største partiet i Melhus ikke klarer å stille valgliste. Lista må være ferdig til 31. mars, forteller Estenstad.


- Nå er vi på sporet igjen

Gunnar Krogstad er fornøyd med at et flertall i Arbeiderpartiet vil ha en ny nominasjonsprosess igjen.

 

Solid medlemsvekst

Partiet har hatt en solid medlemsvekst i det siste, og har økt medlemstallet fra 250 til 341.

– Det er klart at det er skadelig for partiet den støyen som har vært. Men det er ingen tvil om at det er stort engasjement på møtene og at saken har vært en vekker for folk. Folk sier at de har stemt på Arbeiderpartiet og at de nå har meldt seg inn, forteller Estenstad.


Ny kamp om toppen i Melhus Ap

Pernille Wahlberg håper at det ekstraordinære årsmøtet i partiet avviser en ny nominasjonsprosess.