Tettsted med gamle navn

Ser du hvor dette er?

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Dette tettstedet har et navn som kan betegnes blant Norges eldste, og slutten på navnet betyr eng. Navnet stammer fra før vikingtida. Like i nærheten er det funnet spor helt tilbake til bronsealderen, og arkeologiske funn kan tyde på at det har vært både gravhauger og industriell produksjon på stedet.