Konsert som førstehjelp

Konsertarrangør nærmer seg målet om å kunne gi alle kirkene i Melhus hjertestarter.

FORBEREDELSER: Vinterkonserten har allerede solgt fra, og nå håper arrangørene at enda flere vil kjøpe billetter. F.v. Ragnar Torland og Anne Hakvåg fra Melhusbanken samt Jan Tore Wilhelmsen fra komiteen for konserten.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Om vi hadde solgt 100 billetter til, får alle kirkene i Melhus hjertestarter, sier banksjef Ragnar Torland i Melhusbanken.

Godt formål

Hittil er nærmere 350 billetter solgt til konserten i Melhus kirke med Karoline Krüger og Sigvart Dagsland onsdag i neste uke. Inntekta fra kirkekonserten går til innkjøp av hjertestartere, og Jan Tore Wilhelmsen fra komiteen for konserten forteller at intensjonen er å få satt inn hjertestarter i hver av de fire kirkene.

– Faktisk er det slik at vi ikke ønsker å ha behov for hjertestartere, sier Wilhelmsen.

Men siden kirka gjerne fylles med folk for eksempel i forbindelse med brylluper, barnedåp, begravelser og julegudstjenester, anser menighetsrådet det for sannsynlig at det kan oppstå hendelser der det kan være behov for hjertestartere.

– En kan få hjertestartere som er helt automatisert hvor en bare trykker på en knapp, forklarer Wilhelmsen. Ansatte i kirkene skal få opplæring i førstehjelp i forbindelse med at hjertestartere plasseres ut, og Wilhelmsen forteller at det er opp til ledelsen for hver kirke å bestemme hvor hjertestarteren skal plassere.

Konsertarrangør Per Evjen mener det gir trygghet å ha hjertestarter i kirka siden det ferdes mye folk der, og han sier videre at når det er samlet mye folk, er det gjerne også sykepleiere og leger til stede som kan trø til om noen trenger hjelp.

Lokal sanger

Vinterkonserten som altså blir for første gang på onsdag, er tenkt som en årlig tradisjon der overskuddet går til et veldedig formål. Under konserten på onsdag kommer det også en lokal artist, og det er Linn Sofie Sørlien som allerede har gjort seg bemerket i ulike sammenhenger.


Disse fikk kulturpris og stipend i Melhus

Ungdomslaget Framsteg. Linn Sofie Sørlien og Gabriel Steen er tildelt påskjønnelse fra kommunen.

 

Hun har deltatt i UKM, og har fått både talentpris og kulturstipend. 17-åringen ønsker å bli operasanger, og backes opp under konserten av kulturskolelærer Arild Følstad som spiller på piano.

– Det er ikke mange 17-åringer fra Melhus som synger opera, sier Evjen som også er manager for Too Far Gone.


Biskopen kommer til Melhus

Alle soknene i Melhus skal få besøk når biskopen er på visitas.Nå må kirka spare

Nidaros bispedømme må spare, og det merkes også i Gauldal prosti som må sentralisere gudstjenester.