Frykter for friluftslivet om det bygges flere vindmøller

Gunnar Overby mener vindkraftutbygging er en trussel mot friluftslivet.

REAGERER: Gunnar Overbye er betenkt over den store viljen til vindkraftutbygging og nevner Stokkfjellet som eksempel.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Jeg er litt fortørnet over vindkraftutbygginga. Den ødelegger en god del for friluftslivet og allemannsrettenriområde, sier Gunnar Overbye, styremedlem i Melhus jeger- og fiskerforening.