Demonstrerer for et bedre Melhus

Elever fra Gimse ungdomsskole går i demonstrasjonstog og til skolen for å spare klimaet.

Elevene i demonstrasjonsgruppa har et klart budskap. 

Nyheter

- Vi må redusere CO2-utslippet for hvis vi ikke gjør det, blir jorda så varm at isen smelter, sier Eylul Dahlen (14).