Mange lastebiler i grøfta hver eneste vinter

Lastebilsjåfører kjører med livet som innsats.

Per Gunnar Hammer fra Singsås er lastebilsjåfør på 33. året, og trives i yrket. Søndag kveld kjørte han semitrailer til Drammen med elementer fra Støren Treindustri.  Foto: John Lerli

Nyheter

Per Gunnar Hammer i Digre Transport er sjelden redd når han kjører lastebil. Men han ser med uro på utviklinga, der stadig flere sjåfører gir blaffen i sikkerhet og god utrustning av kjøretøyet. I de fleste tilfellene gjelder dette utenlandske sjåfører, mener daglig leder Øystein Digre, og går så langt at han kaller det sosial dumping.