Vil ha strakstiltak på E6 etter tragisk ulykke

Svein Evjen mener det haster med tiltak i Lundamo sentrum slik at ikke flere blir skadd.

Her i gangfeltet som Svein Evjen går over, ble 17-åringen påkjørt. 

I Lundamo sentrum er det fem fotgjengerfelt på en strekning på 600 meter. Vegvesenet må avgjøre om det er behov for så mange.

Nyheter

– Ved fotgjengerfeltet der 17-åringen ble påkjørt, er det ingen gatelys og feltet er dermed mørkt. Det står et gatelys på østsida, men det virker ikke. Jeg passerer dette fotgjengerfeltet flere ganger i uka, og det er meget uoversiktlig her, sier Svein Evjen (H) som sitter i kommunestyret.