Vil kjempe for ulovlig klubbhus

Stavsøra er fortsatt ikke gyldig oppholdssted for hundesportsaktivitetene, og melhusrådmannen håper at det snart kan bli orden på sakene.

BEFARING: I februar i fjor møtte Melhus formannskap representanter for Norsk Schäferhundklubb og Brukshundklubben under en befaring på Stavsøra.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus kommune stilte krav til hundeklubber etter å ha slått fast at de drev ulovlig hundesportsaktivitet på Stavsøra som ligger ved Gaula.

Klubbhus og gressbaner var blitt etablert på Stavsøra i Melhus uten at hundesportklubber hadde søkt kommunen om tillatelse. Melhus kommune er positiv til hundesportsaktiviteten, men ønsker at den skal foregå i lovlige former med godkjent reguleringsplan og godkjent byggesøknad for det ulovlig oppførte klubbhuset.

Inntil det formelle er i orden, får hundesportklubber drive på dispensasjon. Stavsøra er mye benyttet av hundeklubber, og er også et område som brukes av turgåere.


Rydder opp på Stavsøra

To hundeklubber har ifølge Melhus kommune, ulovlig tilhold på Stavsøra og nå kommer reguleringsplanen for å rette opp dette.

 

Godtar ikke et nei til hundesportsområdet på Stavsøra

Melhus formannskap godtar ikke fylkesmannens innsigelse til hundeområdet på Stavsøra.

 

Kom med innsigelse

Tirsdag blir det en ny runde om hundesportsområdet på Stavsøra i Melhus formannskap. Årsaken til at dette skjer, er at Fylkesmannen fremmet innsigelse mot planforslaget, og ga beskjed til Melhus kommune om at hundesportsaktivitetene måtte flyttes til et annet sted.

Det har ikke Melhus kommune godtatt. Etter at innsigelsen ble fremmet, gikk Melhus kommune i oktober til mekling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har vist til naturverdier på Stavsøra som ligger like ved Gaula.


Fortsatt uklart om det blir ryddet opp på Stavsøra

Et eldorado for friluftslivet, men kanskje også for den som vil kvitte seg med skrot.

 

Klubbhuset

Utfallet av meklinga ble at klubbhuset og parkeringsplassen skulle flyttes til et område der det har vært jorduttak. Flytting av klubbhus falt ikke i god jord hos grunneieren. Melhus kommune har forsøkt å få Fylkesmannen i tale om dette og andre forhold rundt bruken av området uten å få svar så langt.

Ettersom resultatet av meklinga skal legges fram for formannskapet som i sin tid nektet å godta innsigelsen fra Fylkesmannen, kommer altså saken til formannskapet nå på tirsdag. Rådmannens anbefaling er blant å be om at klubbhuset får stå der det står i dag.


Hundeklubb uten bane

Etter 12 år på Fremo må Gauldal hundeklubb se seg om etter ny bane.- Bortsett fra NM er dette det største stevnet i landet

Rundt 150 hundeekvipasjer deltar i helga på stevnet til Norsk Schäferhundklub avdeling Nordenfjeldske på Stavsøra.