– Demens er ikke lenger en tabusykdom

Det er rekordpåmelding til kurs om demens i Melhus.

Marte B. Wikan (til venstre) er vernepleier og deltar i kommunens hukommelsesteam (tidligere demensteam) sammen med Rut Perly Stølan. Pårørendekurset blir arrangert i samarbeid med Gauldal demensforening.  Foto: John Lerli

Nyheter

Helsearbeidere i Melhus kommune har i flere år arrangert pårørendekurs, sammen med Gauldal demensforening. Tidligere kurs har hatt fra fem til 15 deltakere. Årets kurs har 40 påmeldte.

Årsaken er ikke bare at kurset er aktivt promotert på Facebook. Vernepleier Marte B. Wikan og demenskoordinator Rut Perly Stølan ser endrede holdninger til demens.


Suksess med pårørendeskole i Midtre Gauldal

– Rundt 80 prosent av dem som bor på sykehjem i Norge har demens, og vi må få mer kunnskap ut til folk om sykdommen.

 

Mer åpenhet

– Det har blitt mer åpenhet rundt demens, og ikke så tabubelagt. Sykdommen blir sett på som en hvilken som helst annen sykdom. Det er enklere å hive deg på kurs, og behovet for informasjon er stort, sier Marte B. Wikan.

Til kurset som starter onsdag 23. januar deltar mange som har foreldre med demens. Og færre ektefeller enn tidligere.

– Det er viktig å komme inn med kunnskap tidlig. Mange sier at dette burde de ha visst tidligere. Vi ser at stadig flere melder seg på kurs allerede mens pårørende blir utredet for demens, og det synes vi er veldig positivt, sier Rut Perly Stølan.


78-åringene i Melhus synes de har det bra

Svært mange 78-åringer takket ja til å få hjemmebesøk fra kommunen, og nå er prosjektet slutt.

 

Møter pårørende

Hun og Marte B. Wikan er ofte dem som møter pårørende som kommer med spørsmål og fortvilelse. En stor del av deres stillinger er øremerket demenssykdom.

– Å få en demensdiagnose rammer også pårørende. Vi ser at mange setter pris på å komme i kontakt med personer i samme situasjon, og det får de på disse kursene, sier Stølan, og beklager at kurset er fulltegnet.

Måtte flytte kurset

Nå blir det så mange at kurset blir flyttet fra peisestua på Buen til kommunestyresalen på rådhuset.

Marte B. Wikan sier de vil vurdere nytt kurs til høsten.

Kurset går over fire samlinger, og starter med en lege fra geriatrisk avdeling ved St. Olavs hospital som forteller om sykdommen, symptomer, forløp og behandling. Seinere vil kommunen presentere sine tilbud, og en jurist fra Fylkesmannen vil fortelle om rettigheter og vergemål. Velferdsteknologi og hjelpemidler blir også tema, og utveksling av erfaringer.


Starter opp pårørendeskole på Støren

Styrker tilbudet til dementeMeningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

Leserinnlegg om dagaktivitetstilbud for personer med demens