Ulven kan ha kommet fra Sverige

Statens naturoppsyn tror det er en svensk ulv som nå er skutt på Lundamo.

Illustrasjonsfoto   Foto: NTB

Nyheter

- Hvis det er den ulven vi tror det er, kommer den fra et svensk revir, sier naturoppsyn og fungerende seksjonsleder rovvilt Frode Aalbu i Statens naturoppsyn.

Trønderbladet skrev tidligere i dag lørdag at det er skutt en ulv på Lundamo. Ulven ble felt som en del av lisensjakta.

Naturoppsyn Tord Bretten forteller at ulven er en toårig hann, og veier 46,5 kilo.

- Det er ingenting å utsette på jakta, og papirer og skuddholdet er i orden, sier Bretten.


Ulv skutt på Lundamo

Jegere gikk på spor etter ulven og så ble den skutt lørdag formiddag.

 

Fant sportegn i sommer

I sommer ble det funnet 5-6 sportegn etter ulv i form av ekskrementer ved kadavre, hår og spytt på ullen til en sau. Aalbu forteller at det mest trolig dreier seg om én ulv, og at det mest trolig er den som ble skutt på Lundamo lørdag formiddag.

Denne ulven har ifølge innmeldte skader, forårsaket store tap i området Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Skaun. Ifølge Fylkesmannens tall, ble det gitt erstatning for én sau etter ulveangrep i 2017 mens tallet var steget til 207 sau og lam i Gauldalsområdet i fjor.

Sjekkes

- Ulven ble felt under lisensjakt og det er derfor helt lovlig jakt. Vi har fått melding om at det er skutt en ulv, og dette er innmeldt slik det skal gjøres til Fylkesmannen, sier Aalbu.

Rovviltnemnda for region 6 (Midt-Norge) har tildelt tre ulver under lisensjakta. Den startet 1. oktober og varer fram til 31. mars.

Statens naturoppsyn har sendt ut en representant som undersøker skuddplass, jegerens papirer og den skutte ulven. Fra ulven tas det DNA, og dette skal undersøkes hos Norsk institutt for naturforskning. DNA-testen vil vise om det er den samme ulven som det er sett sportegn etter i sommer og som altså kommer fra et svensk revir. Skytteren får beholde dyret ifølge Aalbu.

- Det er veldig vanskelig å spore ulv på barmark, og det ble noe annet nå som det er snø, sier Aalbu.

Naturoppsyn Tord Bretten forteller at ulven er en toårig hann, og veier 46,5 kilo.

- Det er ingenting å utsette på jakta, og papirer og skuddholdet er i orden, sier Bretten.

Lørdag kveld opplyser Bretten at den skutte ulven mest sannsynlig er ulv v793 som det er DNA-prøver fra sist sommer og høst.

- Den er den eneste vi har DNA fra i Trøndelag i 2018, forteller Bretten.


261 sauer og lam i Gauldalen tatt av rovdyr

Rovdyr som ulv, bjørn og jerv herjet i husdyrflokker, og i Gauldalen ble 261 sauer og lam erstattet etter rovdyrskade.Jakt på rovdyr fortsetter

Fellingstillatelsen på ulv er blitt forlenget, og det er også åpnet for lisensfelling av jerv.


At en ulv er så lenge i området som denne ulven har vært, er ifølge Bretten uvanlig. Vanligvis kommer hannulver for å lete etter territorium og make, og forsvinner så ifølge Bretten. Ulven i Agdenes hadde også et langvarig opphold.

Er den farlig?

Ulv har vært et hett tema i det siste.

- Er det grunn for folk til å frykte ulv om de møter en ute i terrenget?

- Ulven har en iboende frykt for mennesker mens den kan oppfatte hunder som en konkurrent og vil drive revirmarkering. Jeg ville ha bekymret meg mye mer for løpende elg, sier Aalbu.


- Høres ut som at folk også må holde seg langt unna marka i Gauldalen

261 sauer og lam ble erstattet etter at rovdyr som ulv, bjørn og jerv herjet i husdyrflokkene på beite i fjor. Mange lesere har sagt sin mening om saken, på Facebook!Gauldalinger i fakkeltog mot regjeringens ulvepolitikk

En busslast jegere, bønder, skogeiere og andre fra Gauldalen dro til Oslo for å markere at det er på tide at regjeringa følger vedtak i Stortinget når det gjelder rovdyrpolitikk.