Biblioteket drar ut til barnehagen

Få kommuner i Norge gir et så gunstig biblio-tektilbud til de minste som Melhus gjør.

ENGASJERTE: Ungene følger nøye med når barne- og ungdomsbibliotekar Kristin Lerli leser fra bøker i bokkassen. Bak sitter ungdomsskoleelev Farah Ramadan.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Bokdepotene fører til at det er lettere for folk å få lånt bøkerBiblioteksjef Brita Narjord

Nyheter

– Vet dere hvilken bokstav dette er, sier barne- og ungdomsbibliotekar Kristin Lerli fra Melhus bibliotek og peker på bokstaven b på ei bok fra bokkassen.