Bensinprisen falt med 1,09 kroner i desember

Bensinprisen lå på 14,93 kroner per liter i desember, mens dieselprisen lå på 14,78 kroner.

På Esso Melhus var dette prisene på bensin og diesel fredag morgen.   Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

Bensinprisen var 0,70 kroner høyere, og prisen for diesel 1,39 kroner høyere i desember enn tilsvarende måned året før. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 62 prosent, og avgiftsandelen er på 53 prosent for diesel.

Prisene på drivstoff har de siste årene økt mer enn avgiftene. Prisforskjellen mellom bensin og diesel er nå 15 øre. I løpet av ett år utgjør det 1.800 kroner hvis du kjører 12.000 kilometer.


Skyhøy bensinpris møter bilistene

- Folk tror det er vi bak kassen som bestemmer bensinprisen, men sånn er det ikke.

 

Sesongbetont

Prisen har gått ned de siste tre månedene. Gjennomsnittsprisen lå på 15,55 kroner for bensin og 14,86 for diesel i 2018.

I desember ble det solgt 2,8 ganger så mye diesel som bensin. Totalt ble det solgt 232 millioner liter diesel og 83 millioner liter bensin. Salg av bensin og diesel er sesongbetont, og det var mindre enn i november.

Det ble solgt 1091 millioner liter bensin og 3021 millioner liter diesel i 2018. Den generelle trenden er at dieselsalget faktisk øker, mens bensinsalget gradvis faller.


Nesten 17 kroner for én liter bensin

Det koster flesk å fylle drivstoff etter at drivstoffprisene gjorde et kraftig byks mandag formiddag.

 

Lik CO2-avgift

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,8 milliarder kroner for bensin og 1,8 milliarder for diesel i desember. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

C02-avgiften utgjør 1,16 kroner per liter og er lik for bensin og diesel. Hvis særavgiftene ble fjernet, men momsen beholdt, ville bensinen ha kostet 8,60 kroner literen, mens det ville ha kostet 9,87 kroner per liter diesel. Av bensinprisen utgjør C02-avgiften kun 7,8 prosent, mens den er 7,8 prosent av dieselprisen.


Penger å spare på bensinstasjonen

De siste ukene har det som vanlig vært jojobevegelser på bensin og diesel.Hvorfor er bensinen dyrest på mandager?

Mai fra Melhus og Øystein fra Soknedal er over gjennomsnittet opptatt av bensinpriser.