Ny strid om eiendomsskatten i Midtre Gauldal

Sivilombudsmannen konkluderer med at Midtre Gauldal kommune ikke har rettslig grunnlag for å skattlegge en festetomt med eggproduksjon. Kommunen skal se på saken.

Aage Thor Falkanger har vært sivilombudsmann siden 2014.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nyheter

– Kommunen tenker å kalle inn til et møte for å behandle saken, for å foreta en gjennomgang av det som står i brevet fra sivilombudsmannen for å finne ut hva det betyr, sier Bjørn Hovstad, som er leder for klagenemnda.

Sivilombudsmannen sendte nemlig et brev til Midtre Gauldal kommune 17. desember. Bakgrunnen er at et aksjeselskap eid av en gårdbruker og hans ektefelle ble ilagt eiendomsskatt for en festetomt. Selskapet Haanshus Eiendom AS påklaget eiendomsskatten og hevdet at eiendommen falt inn under landbruksfritaket fra eiendomsskatt.


Ønsker ikke å øke eiendomsskatten

Avgiftstrykket i Melhus er høyt nok, mener politikere som ikke vil øke eiendomsskatten. I stedet vil politikere se på om de kan bruke mindre på seg selv.

 

13 andre eiendommer

Ombudsmannen ber om tilbakemelding fra kommunen innen 15. mars, samt at Midtre Gauldal kommune behandler saken på nytt og innvilger fritak fra eiendomsskatt fra festetomten.

Kommunen bes også vurdere å gjennomgå eiendomsskattesakene til øvrige 13 eiendommer med kylling/klekking/rugeri-drift for å se om det er grunnlag for fritak også for disse eiendommene.

Grep inn også i 2015-skatten

Sivilombudsmannen er er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommuner og staten) ikke gjør urett mot den enkelte borger. Sivilombudsmannens uttalelser er ikke automatisk juridisk bindende. Stortinget har imidlertid forutsatt at forvaltningen skal rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelser, noe som tilnærmet alltid blir gjort. Dette har skjedd i Midtre Gauldal tidligere, kommunen betalte tilbake eiendomsskatten for 2015 etter at Sivilombudsmannen kom med en uttalelse i saken.


Må betale tilbake eiendomsskatten

Sivilombudsmannen er klar i sin uttalelse til Midtre Gauldal kommune.