Utbygger av bredbånd på Gåsbakken er valgt

NTE Marked har fått oppdraget med å bygge bredbånd på Gåsbakken.

FOLKEMØTET: Jåringene arrangerte i fjor folkemøte for å påpeke enda en gang mangelen på mobil- og internettdekning. T.v. rådgiver Pål Magnar Dahlø fra Trøndelag fylkeskommune. 

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune signerte tirsdag intensjonsavtale med NTE Marked om utbygging av bredbånd til 136 husstander på Gåsbakken. Det kommer fram i ei pressemelding fra fylkeskommunen.

Hølondinger og hovinsbygger har vært fortvilte over mangelfull mobil- og internettdekning, og under et folkemøte i fjor kom det fram at blant annet bedrifter sliter fordi folk ikke får ringt dem eller at de ikke får brukt internett. Det ble også påpekt at lekser skal gjøres via internett og at velferdsteknologi betinger at folk har internettdekning.

– De 136 husstandene, samt bedrifter i området, vil bli omfattet av en utbygging som forhåpentligvis vil starte til våren. Anbudskonkurransen ble gjennomført høsten 2018, og det var NTE Marked AS som leverte det beste tilbudet. De vil bygge fiberbredbånd til samtlige husstander innenfor det planlagte området, og tilbyr både internettaksess og TV på fiberkabelen. En løsning for fremtiden, opplyser rådgiver Pål Magnar Dahlø i fylkeskommunen i pressemeldinga.

Melhus kommune har også støttet at det haster med å finne ei løsning for å få gåsbakkingene og hovinsbygger på nett.


 

Må betale egenandel

Selv om fylkeskommunen har inngått intensjonsavtale med NTE Marked, betyr det ikke automatisk at det blir bredbåndsbygging ifølge Dahlø. Fylkeskommunen krever at interessen er stor nok og at minst 100 husstander bestiller bredbåndsabonnement. Videre må hver enkelt husstand betale en egenandel på 4500 kroner.

Utbygger og offentlige aktører investerer drøyt 50.000 kroner pr. husstand i prosjektet.

– I tillegg er det en forutsetning at det er fleksibilitet relatert til graving i de aktuelle områdene, både fra kommunen og private, understreker Dahlø i pressemeldinga.


Øyner et håp om bedring

Jåringene ble under et folkemøte i Vonheim lovt at det endelig skal bli mobildekning i området.Seksåring fikk svar fra konsernsjefen i Telenor

- Jeg har en telefon uten dekning, skrev en seksåring fra Hølonda til konsernsjefen i Telenor, og fikk brev tilbake.

 

Hovin

Trønderbladet har tidligere omtalt at NTE Marked har sagt at de vil bygge ut bredbånd på Hovin der beboerne i et nytt boligfelt oppdaget til sin store overraskelse at det ikke var bredbånd der selv om boligfeltet var bare noen meter unna bredbåndskabel.


NTE legger bredbånd på Hovin

Selskapet setter i gang bredbåndsutbygging etter å ha lest i avisa om beboerne som manglet nettilgang.

 

Ifølge fylkeskommunen vil fiberkabelen fra Hovin forlenges gjennom Tømmesdalen og opp til Gåsbakken og at folk langs Tømmesdalsvegen vil få tilbud om å koble seg på fiberkabelen.

– NTE Marked AS vil arrangere et informasjonsmøte på et senere tidspunkt. Trøndelag Fylkeskommune ønsker i samarbeid med Melhus kommune å styrke mobildekningen i det samme området. Dette prosjektet er ikke besluttet politisk, men utredes nå av fylkeskommunen. De tidligere mobilprosjektene ved Benna og i Tømmesdalen var meget positive, så det bør være mulig å få til noe tilsvarende. I første omgang vil vi se på aktuelle posisjoner, samt få en oversikt over kostnadsbildet, heter det i pressemeldinga.

Fylkeskommunen jobber også med å få bygd ut bredbånd i området Ler øst/Fremovegen, og ifølge pressemeldinga starter anbudsprosessen i februar. Dette er ifølge pressemeldinga også et samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og fylkeskommunen.


To uker uten nett og telefon i Soknedal

Lesere opplyser til Trønderbladet at Telenor-nettet var borte i over 14 dager i Soknedal. Telenor beklager.Tok opp dårlig nettilgang med regjeringa

Melhuslista føler partiet blir hørt når det gjelder mobil- og bredbåndsdekning i distriktet.Kommunebudsjettet: Varsler tøffe tiltak i Melhus

Rådmannen mener det må innføres egenandel på trygghetsalarm og foretas nedbemanninger for å få melhusbudsjettet i havn.