I dag tester Sivilforsvaret varslingsanlegget

Onsdag klokka 12 vil Sivilforsvaret gjennomføre en offentlig varslingsprøve.

  Foto: DSB

Nyheter

Det er Melhus kommune som opplyser dette på sin hjemmeside.

Signalet er «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO».

Sivilforsvaret understreker at dette kun er en teknisk prøve.

Rundt om i landet er det plassert rundt 1250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Sivilforsvaret har slike sireneanlegg for å varsle befolkningen ved akutt fare.