Flere utfordringer ved Støren barneskole

For få toaletter. For få grupperom. For lite personalrom. Rektor, verneombud og tillitsvalgte inviterer blant annet kommunalsjef og ordfører på omvisning for å drøfte situasjonen.

UTFORDRINGER: Alle er ikke helt tilfredse med situasjonen ved Støren barneskole.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

I innkallingen til møtet 10. januar for utvalget for oppvekst og kultur i Midtre Gauldal kommune er fysiske utfordringer ved Støren barneskole oppført som et av punktene på programmet.