Ønsker ti nye hyttetomter

I dag er 22 tomter solgt og 21 hytter bygget i Brudal hyttefelt, og grunneier ønsker å se på muligheten for å fortette området med om lag ti nye tomter.
Nyheter

Det er også et ønske fra hytteeierne at det etableres vegadkomst frem til hyttetomtene.