Redder gamle stedsnavn fra glemmeboken

– Dette er ikke noe styret i historielaget kan gjøre alene, vi må ha hjelp, forteller leder Per E. Ekle i Soknedal Historie- og Museumslag.

NYTT PROSJEKT: Leder Per E. Ekle og resten av Soknedal Historie- og Museumslag inviterer til informasjonsmøte.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Mandag 14. januar arrangerer Soknedal Historie- og Museumslag et informasjonsmøte i forsamlingshuset i Hauka. De har nemlig fått 110.000 kroner fra Kulturdepartementet til et prosjekt for å samle inn gamle stedsnavn i gamle Soknedal kommune.