Nå må kirka spare

Nidaros bispedømme må spare, og det merkes også i Gauldal prosti som må sentralisere gudstjenester.

I fjor ble Melhus kirkes 125-årsjubileum feiret med en storslått salmekveld. 

Nyheter

– Den totale bevilgninga i statsbudsjettet til prestestillinger er gått ned, og i statsbudsjettet er det lagt opp til en viss effektivisering. Det er ikke så mye effektivisering vi kan få til, sier prost Øystein Flø i Gauldal prosti.