261 sauer og lam i Gauldalen tatt av rovdyr

Rovdyr som ulv, bjørn og jerv herjet i husdyrflokker, og i Gauldalen ble 261 sauer og lam erstattet etter rovdyrskade.

Illustrasjonsfoto fra Midtre Gauldal.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fylkesmannens oversikt viser at ulven som holdt til i Gauldalen i fjorårets beitesesong, førte til en kraftig økning i rovdyrskade. Mens én sau i Trøndelag ble erstattet etter å ha blitt drept av ulv i 2017, var tallet hele 207 sauer og lam i fjor.

Totalt fikk Fylkesmannen inn 26 søknader om rovdyrskade på husdyr i Midtre Gauldal mens det kom inn én søknad i Melhus. I Midtre Gauldal ble 60 sauer og 189 lam erstattet, og erstatninga utgjorde 653.437 kroner.

I Melhus kom det inn søknad om erstatning for tre sauer og ni lam, og erstatningsbeløpet var på 28.437 kroner.

Totalt i Trøndelag fikk Fylkesmannen i Trøndelag inn 318 søknader, og 15 millioner kroner ble utbetalt i erstatning. 5669 sau og lam betraktes som sannsynligvis drept av fredet rovvilt og dette er en nedgang på 837 husdyr sammenlignet med 2017. I fjor kom det inn færre søknader enn i 2017 da det kom 344 søknader. Fylkesmannen tar forbehold om at det kan bli et endret tall ettersom det kan bli klagebehandlinger og endring av tall som følge av hjemkomne dyr.


Jakt på rovdyr fortsetter

Fellingstillatelsen på ulv er blitt forlenget, og det er også åpnet for lisensfelling av jerv.Her er årets Miss Soknedal

Dommer Alf Gunnes hadde flere kandidater til prisen for beste sau under bygdadagen i Soknedal.Bjørn skutt i Midtre Gauldal

I fjor jaktet rovdyrjegere på bjørn i Midtre Gauldal, og da den dukket opp rett før påske, ble det gitt tillatelse til å skyte den.

 

Bjørn tok flest sau og lam i Trøndelag med jerv hakk i hæl. På tredjeplass kommer gaupe som for øvrig har forsynt seg av halvparten så mange sauer og lam i fjor som året før. Ulv og kongeørn er også skadevoldere.


Vi vil aldri slutte å være naturens stemme så lenge politikerne lever med skylapper

Derfor stiller jeg opp på markering for ulven 12. januar.Fakkeltog mot dagens rovdyrpolitikk

Rovdyr hindrer aktiv bruk av utmarka, mener Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.