Vil ha flere til å produsere strøm

Midt Energi på Støren arrangerer solcelledag 17. januar.

Hos Olaug og Helge Engan i Flå er sørsida av taket på fjøset belagt med solcellepanel, hele 225 kvadratmeter.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Miljøvennlig produksjon av strøm står på dagsorden når energiselskapet på Støren inviterer til solcelledag i Støren kulturhus. Her blir det gitt informasjon om hvordan man kan produsere sin egen strøm via solceller og vindmøller. Midt Energi selger og leier ut løsninger for boliger, hytter, gårdsbruk og annen næringsvirksomhet.

Midt Energi ønsker å stimulere til slik produksjon, blant annet ved å kjøpe overskuddsstrøm for 75 øre pr. kWh.

Enova gir tilskudd til inversteringer i solanlegg. På større anlegg med over 15 kW kan tilskuddet utgjøre så mye som 28.750 kroner.


Solenergi varmer opp fjøset

Olaug og Helge Engan vil la sola varme opp gården.