Den er ingen dum fugl

Navnet dompap er nok egentlig veldig misvisende, den er slett ikke dum, men tvert imot en lærenem fugl.

GANSKE STOR: Dompapen er en ganske stor og kompakt bygd fink. Den har tykk kropp, ser halsløs ut, har stort hode og et svært kraftig, kort, svart nebb. Både vinger og stjert er relativt lange. Flukten går i lange buer. Lokkelyden, et vemodig, klingende fløyt, «hju», høres både i flukt og når den sitter, på sine korte, spinkle, mørke bein. Hannen kjennes lett på sitt klarrøde bryst og kinn, svart hette, grå rygg og svarte vinger og stjert. Den har også et klart hvitt felt mellom rygg og stjert (overgumpen) og markerte gråhvite vingebånd. Begge disse vises godt på fugl som flyr bort. 

Hvorfor har en slik intelligent fugl fått et slikt navn?

Nyheter

Dompapen virker tillitsfull og rolig, men den er en lærenem fugl som vet å passe seg om den utsettes for jakt og forfølgelse.