Idrettsanlegg i Melhus har fått over 60 millioner i offentlige tilskudd

I løpet av en tiårsperiode har statlige og kommunale midler rullet inn til idrettsanlegg i Melhus.

Illustrasjonsfoto fra Melhuscupen. 

Nyheter

Idrettsplanen som ble rullert av Melhus kommunestyre rett før jul, viser at millionene har rullet inn til idrettsanlegg i Melhus.

23 anlegg

Ifølge rådmannen er det siden planen ble vedtatt for drøyt ti år siden, realisert 23 store og små anlegg.

Anleggene har til sammen fått 12,76 millioner kroner i spillemidler.


21 idrettslag får 1,4 millioner kroner i førjulsgave

Se full oversikt over hvor mye penger idrettslagene i Melhus og Midtre Gauldal tilbakebetales i momskompensasjon for 2018.

 

Av kommunale midler er det brukt 47,76 millioner kroner, mens det er gitt kommunale lånegarantier for 17,3 millioner kroner.


IL Leik ønsker å bygge kunstgressbane på Gåsbakken

Prosjektet har ennå ikke fått prislapp og det er for tidlig å si når man kan sette spaden i jorda.

 

Mest er flerbrukshall og kunstgressbaner. Ellers er det også bygd ballbinger, ridehall, klubbhus, idrettshall, ishockeybane, gitt tilskudd til løypemaskiner samt til orienteringskart og friluftsområder.


Godtar ikke pris for hall

Prislappen for en flerbrukshall ved Gimse skole er altfor høy ifølge komité for oppvekst og kultur.

 

- Formidabel anleggsutbygging

- Det har de siste tre årene vært en formidabel anleggsutbygging i Melhus kommune og den største tyngden av investeringer er gjort innenfor fotball. Gjennom denne planen og fremtidig planlegging av utbygging må man ta høyde for at disse anleggene i løpet av en periode på 8-12 år vil ha behov for rehabilitering av kunstgressdekket, skriver rådmannen.


Ønsker ikke å øke eiendomsskatten

Avgiftstrykket i Melhus er høyt nok, mener politikere som ikke vil øke eiendomsskatten. I stedet vil politikere se på om de kan bruke mindre på seg selv.

 

Idretten har meldt inn nye behov, og kommunestyret har tatt med anlegg som det kan søkes om spillemidler for. Det gjelder for eksempel klubbhus på Brekkåsen, elektroniske skiver i Melhushallen, kunstgressbane på Gåsbakken, klubbhus på Bollandsmoen og tursti på Ler.


Ungdomsrådet er skuffet over at det ikke er satt av penger til ungdomshus

Ungdomsrådet gir ikke opp drømmen om et ungdommens hus på Lundamo selv om kommunestyret ikke setter av penger nå.

 

Kommunestyret har også vedtatt ei prioriteringsliste for hva kommunen anbefaler fylkestinget å bevilge spillemidler til. På lista står klubbhus og kunstgressbane på Sørøya stadion, de nye investeringene i regi av Flå skytterlag, idrettshus på Kvennabakken og idrettshall ved Flå skole. Tiltakene er allerede realisert. I 2018 fikk Melhus kommune ingen nye søknader om spillemidler til anlegg.


Alle skoler skal få skøytebane

Skøyteis ved skolene kan bli en god erstatter i snøfattige vintre.


Melhus kommunestyre har vedtatt å bygge ny idrettshall ved nye Gimse skole, og valgte å redusere ambisjonen til én hall framfor to som opprinnelig vurdert.


Melhus Arbeiderparti arbeider for én flerbrukshall med to hallflater

Vi mener at en slik løsning må bli billigere å bygge og å drifte, enn to separate haller.