- Det har vært et veldig spesielt år

Regjeringsforhandlingene kan bli avgjørende for om Guro Angell Gimse fra Melhus berger stortingsplassen.

TILBAKE: Etter nyttår må Guro Angell Gimse (H) vente i spenning på om hun fortsatt har fast stortingsplass eller ikke. 

Nyheter

– Det har vært et veldig spesielt år, og det har skjedd mye utenompolitisk. Jeg håper at 2019 blir annerledes, sier Guro Angell Gimse (H) som kom rett inn på Stortinget fordi partikollegaen Linda C. Hofstad Helleland fra Klæbu ble statsråd.

Regjeringsforhandlinger

2. januar startet regjeringsforhandlingene, og de kan bli avgjørende for om Guro Angell Gimse skal fortsette karrieren på Stortinget eller om hun trer tilbake til vararepresentantplassen. Det som endrer situasjonen, er om Linda C. Hofstad Helleland går tilbake til Stortinget om Kristelig Folkeparti ønsker statsrådsposten som Hofstad Helleland har. Det kan også være at Hofstad Helleland får en annen statsrådspost om statsministeren velger det.

– Bare Erna vet hvordan det blir, sier Gimse.

Om det blir retrett, er Gimse ikke bekymret for å bli arbeidsledig. Jobben i Konfliktrådet står ledig ettersom politikere har krav på permisjon så lenge de har politiske verv og Gimse sier at politikere er i en utrygg situasjon. Plass på Melhus Høyres liste valgte hun etter å ha tenkt seg nøye om, å si ifra seg, mens hun har takket ja til å stå på fylkestingslista. Tidligere har hun sittet i Melhus kommunestyre, og søkte til slutt permisjon fra vervet. Men hun hadde gjerne sett at hun fikk fortsette på Stortinget, og forteller at hun synes det har vært en bratt læringskurve.

– Det har vært mange runder med usikkerhet. Vi har hatt regjeringsutvidelse, nesten regjeringskrise med Sylvi Listhaug, Kristelig Folkeparti skulle foreta veivalg og det venter ny regjeringsutvidelse med Kristelig Folkeparti. Det er fire parter som skal si sitt, forklarer Gimse.

Abortloven

Abortlovens paragraf 2 c om abort etter 12. svangerskapsuke har vært et stridstema i forkant av regjeringsforhandlingene.

– Det er ikke Høyres politikk at abortlovens paragraf 2 c skal endres, og det er ikke snakk om å sette kvinners abortrettigheter i spill. Hvis noe skal endres, sier Erna at kvinners rettigheter skal styrke. KrF ønsker å endre praksisen for såkalt tvillingabort, hvor det med dagens teknologi er mulig å redusere antall foster. Det var nytt for meg at leger har utført tvillingabort av friske foster i uke 13–14. Dette fordi det først er medisinsk forsvarlig å vente til fosteret er noe større før inngrepet gjennomføres. Legene som gjennomfører disse abortene har nå sagt at de ønsker at spørsmålet om tvillingabort bør inn i abortnemndene. Det er bra hvis en praksis som ikke tålte dagens lys nå blir bedre regulert, sier Gimse.

I førjulstida ble også statsbudsjettet landet, og Gimse forteller at det ble flyttet på en sum tilsvarende en "Helge Ingstad".


Håper på flere kvinner i politikken

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) mener det er på tide at kvinneandelen i politikken og næringslivet blir høyere.

 

Justiskomiteen

I løpet av perioden på Stortinget har hun opplevd fire ulike justisministre, og hun sier diplomatisk at det ser ut til at Tor Mikkel Wara er en stødig kar. Hun sitter i justiskomiteen, og er fornøyd med å være der siden det gir muligheten til å jobbe med områder hun er særlig opptatt av. Med bakgrunn fra politiet og Konfliktrådet er det særlig vold i nære relasjoner som har opptatt henne.


Nulltoleranse for vold og overgrep mot barn

Ti prosent av alle barn har blitt utsatt for en eller annen form for vold eller overgrep. Det betyr at det i gjennomsnitt skjer to elever i hver skoleklasse.Så aktive var Sør-Trøndelags stortingspolitikere

SV klart mest aktiv til å spørre.

 

Bøndene

– Når en sitter i justiskomiteen kan en fokusere på saker som dreier seg om lovgiving, mens det forventes at en kan litt om alt når en kommer til Trøndelag som politiker. Da må en for eksempel svare på spørsmål og E6 og jernbane. Jeg har også vært opptatt av situasjonen for bønder på Ørlandet som mister eiendommer som følge av kampflybasen. Gårdstunene kan være flere hundre år gamle, og jeg håper at de kan få beholde våningshuset og få erstatningshus i tillegg. Bøndene kan da bo på gården når det er mulig, forklarer Gimse.


Til kamp mot alle de pålagte planene

Varaordfører Stine Estenstad (H) drar til Stortinget for å ta opp langdryg kommuneplanlegging.

 

Gimse er selv bonde på Gimsan, men kaller seg skrivebordsbonde siden hun har overlatt pløying og skuronn til Skarsem og Jakobsen maskinlag. Med 150 mål kornåker med seksrads bygg er det ikke nok avkastning til å kunne være heltidsbonde.

Med voksne barn føler hun at det går greit å være ukependler, og hun forteller at det går raskt å ta toget til og fra Værnes. Hjemme venter to hjemmeboende barn mens den eldste tar sykepleierutdanning i Oslo. Hun er forlovet med Jørn som også har tatt familienavnet Angell.


Landbrukspolitisk uke til Budal

– Det har blitt mer og mer slik at det er folk fra byen som styrer på Stortinget, og da tas det noen rare beslutninger i ny og ne, sier bonde Knut Storrø i Budal.Lokale KrF-representanter bør snakke sin egen partileder til fornuft

Vi har i dag en borgerlig regjering som lever på KrF sin nåde, og jeg ser med gru på alternativet.