Nå kommer det nye regler for EU-kontroll

Her ser du hva du må passe på før kontrollen.
Nyheter

Etter 8. februar 2019 gjelder de nye reglene for EU-kontroll. Den kontrollfristen du har nå, gjelder inntil du har gjennomført en ny kontroll.

– Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar 2019 er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding. Nå kan du gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen.


Kaos ved bilverkstedene i Gauldalen

Det er flere ukers ventetid på bilreparasjoner i Gauldalen, men Aarhaug Bilverksted i Soknedal uttrykker at de fremdeles har kapasitet.

 

Du får ny frist

Hvert år gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

- Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, utdyper Harsem.


Kaos ved bilverkstedene i Gauldalen

Det er flere ukers ventetid på bilreparasjoner i Gauldalen, men Aarhaug Bilverksted i Soknedal uttrykker at de fremdeles har kapasitet.

 

Sender påminnelsesbrev

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Før sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Nå kommer alle til å få tilsendt et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen. Fristen for ditt kjøretøy finner du også på vegvesen.no/eukontroll, i mobil-appen «Bil og henger» og på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll.


Ekstra stor rustfare for elbiler

Brems hardt i ny og ne gjennom vinteren

Rustne bremseskiver er et problem på nyere biler og elbiler.