Suksess med pårørendeskole i Midtre Gauldal

– Rundt 80 prosent av dem som bor på sykehjem i Norge har demens, og vi må få mer kunnskap ut til folk om sykdommen, sier avdelingsleder Tove A. Bjørklund.

Avdelingsleder Tove A. Bjørklund ved Midtre Gauldal sykehjem og leder Tor Arne Granmo ved Gauldal demensforening sier at det skal arrangeres flere runder med pårørendeskole i fremtiden.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

– En pårørendeskole er viktig for å spre kunnskap om demens, sier avdelingsleder Tove A. Bjørklund ved Midtre Gauldal sykehjem og sykepleier Marit Hovstad i hjemmetjenesten i Midtre Gauldal kommune.