Godtok ikke klager fra foreldre på Kvål

Flertallet i Melhus formannskap mener klagene fra foreldre kan føre til forsinkelser for nye boligfelt på Kvål.

Formannskapet samt enhetsleder Guri Vik (i forgrunnen) og rådmann Katrine Lereggen var på befaring på Bennavegen, og stoppet blant annet ved der det ene kryssingspunktet skal komme.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Jeg er stygt redd for at saken trekker ut i lang tid, og vi er litt på overtid på de nye boligfeltene. Trafikksikkerheten må ivaretas uansett, sa Stine Estenstad (H) da klagene fra foreldre på Kvål var oppe til behandling i Melhus formannskap. På grunn av rekkefølgebesemmelsene må gangveien være klar før første bolig kan tas i bruk.