Eiendomssalget i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun i november

Eiendom solgt for 7,5 millioner kroner på Løvsettoppen

Se eiendommene i kart og få opp omsetningshistorikken.
Nyheter

Her er eiendommene som er omsatt i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun i november.