Dømt etter vold på utested

Gauldaling husker ikke at han slo til en mann på et utested, men erkjente skyld i tingretten.
Nyheter

En gauldaling i 20-årene mener han fikk blackout på et utested i Trondheim slik at han ikke husker at han slo til en annen gjest. Men i Sør-Trøndelag tingrett erkjente han at han var skyldig i å ha slått til en annen mann to-tre ganger i ansiktet.

Det var natt til søndag 6. mai gauldalingen var på et utested i Trondheim sentrum sammen med sin bror og en kamerat. Da han kom til utestedet var han tydelig alkoholpåvirket. Det var tilløp til diskusjoner og uoverensstemmelser ved bordet og omkring baren ifølge tingretten. Den tiltalte og den fornærmede satt på hver sin krakk i baren. Da fornærmede kom tilbake etter en tur til baren, satte han seg på en annen krakk og like etter ble han slått i ansiktet og på armene. Tiltalte har fortalt ifølge domspapirene at han ikke husker hva han hadde vært med på, men kom fram til at det kunne stemme at han tildelte en annen noen slag. Tingretten peker på at selvforsynt rus ikke fritar for straffansvar.

Tingrettsdommeren mente at gauldalingen burde dømmes til 18 dagers ubetinget fengsel av allmennpreventive hensyn, mens de øvrige dommerne ville at mannen skulle dømmes til samfunnsstraff i 30 dager. Samfunnsstraff er i tråd med aktors påstand. Tiltalte er tidligere straffet og har gått sinnemestringskurs. Straffen ble etter det flertallet av dommerne ønsket, samfunnsstraff. I tillegg må gauldalingen betale 3000 kroner i saksomkostninger. Tingretten bemerker at den fornærmede ikke har fått veiledning i at han kunne søke om erstatning fra tiltalte, og gauldalingen ble derfor ikke idømt det.