Hurra, nå er fylkesveien til Klæbu ferdig

På fredag blir det feiring med hamburger og snorklipping.
Nyheter

Siden mars 2017 har Statens vegvesen bygd 3,1 kilometer ny fylkesvei 704 fra Røddekrysset til Tanem. Nå er veien ferdig, og det markeres fredag med snorklipping, hamburger, kake. kaffe og saft.


Nå kan du kjøre nyvegen fra Røddekrysset til Tanem

3,1 kilometer ny fv. 704 nærmer seg ferdig, men fortsatt står en del arbeid igjen.


Kostet 185 millioner

Byggetid for prosjektet er drøyt halvannet år. Det er Trøndelag fylkeskommune som er oppdragsgiver, mens Søbstad AS, Aas-Jakobsen og Multiconsult har stått for utbyggingen. Prislappen er 185 millioner kroner. Anlegget er gjennomført som planlagt både når det gjelder tid og penger, opplyser Statens vegvesen.

Dette er veiprosjektet:

  • Tofeltsvei med bredde 8,5 meter.
  • Rumlefelt mellom kjørebanene og fartsgrense på 80 km/t.
  • Gang- og sykkelvei på hele strekningen.
  • Ny bru – lengde 62 meter.
  • Tilknytninger av lokalveier på strekningen.
  • Park & ride på Tanem.

Bedre trafikksikkerhet

Ifølge Statens vegvesen vil nyveien gi større forutsigbarhet og bedre framkommelighet for næringstransport og øvrige trafikanter. De håper også at veien vil gi bedre trafikksikkerhet og færre ulykker. Dessuten er det gang- og sykkelvei på hele strekningen, noe som gir et et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Trondheim og Klæbu.


Fylkesveien til Klæbu stenges i sommer

Statens vegvesen minner om at fylkesveien blir sommerstengt.


Klipper snora

Fredag klokka 12 inviterer Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen til åpningsmarkering. Alle som vil kan komme. Besøkende kan parkere langs Nidengveien (tidligere fv. 704). Det er Gunn Iversen Stokke, leder av Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune, som vil klippe snora som markerer at den nye fylkesveien er ferdig. På programmet står taler av representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Klæbu kommune og Statens vegvesen.


Skal bruke milliarder på fylkesveiene

Vann, skred, utslitte veier og fotgjengere fører til at fylkeskommunen setter av 3,5 milliarder kroner til veier i år.