Brannvernuke for Gauldal Brann og Redning

99 branndøde i Trøndelag siden årtusenskiftet

Desember og januar er de mest brannfarlige månedene.

STØREN: Det var ikke mye igjen av det røde rekkehuset på Støren da brannvesenet endelig fikk kontroll på flammene. Brannen var i slutten av juli i 2017.  Foto: Edward Stenlund

Nyheter

I perioden 2000 til 2017 var det 5.908 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 741 branner og desember med 649. Så langt i år har fem personer omkommet i brann i Trøndelag.

- Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen, sier branninspektør Stig Onsøyen i Gauldal Brann og redning IKS i en pressemelding.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.


Hytteeier forsøkte slukke:

Hytta nesten nedbrent

Nødetatene rykket ut til en hyttebrann i Midtre Gauldal.


Støvsug røykvarsleren

- Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Onsøyen.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

40.000 boligkontroller

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 4. – 6. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og eltilsyn med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Onsøyen.

Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

På røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.


Stas å få sitte i brannbilen og ambulansen

Lørdag var det åpen dag hos Melhus brannstasjon, og gjett om det var populært å få møte brannkonstablene.