Om nominasjonssjokket: - Vi beklager at forslaget ikke ble satt frem på et tidligere tidspunkt

Ingunn Nervik Isaksen forteller at flere mente at Pernille Wahlberg var en bedre ordførerkandidat enn Gunnar Krogstad, og at det ble varslet om dette.

Jubelen var stor under Arbeiderpartiets valgvake for drøyt tre år siden. I midten Gunnar Krogstad som ble ordfører og i gruppa til høyre står Ingunn Nervik Isaksen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

Etter tidenes nominasjonssjokk i Melhus Arbeiderparti, har Ingunn Nervik Isaksen bestemt seg for å gi en uttalelse om det som har skjedd. Ingunn Nervik Isaksen satte fram forslag under nominasjonsmøtet om at Pernille Wahlberg skulle være Melhus Arbeiderpartis ordførerkandidat, og dette forslaget fikk flertall under nominasjonsmøtet onsdag kveld.

En enstemmig nominasjonskomite hadde satt ordfører Gunnar Krogstad på topp med Pernille Wahlberg som varaordførerkandidat. Stemmegivinga viste at Wahlberg fikk 21 stemmer mens Krogstad fikk 17.

Utfallet har vekket sterke reaksjoner, og ordfører Gunnar Krogstad har brukt sterke ord som kupp og uredelig spill. Det har Pernille Wahlberg avvist, og hun har sagt at Krogstad fikk varsel noen timer før nominasjonsmøtet slik at han ikke skulle bli voldsomt overrasket. Krogstad har derimot i intervju med Trønderbladet sagt at han fikk vite om det via noen andre utpå dagen nominasjonsmøtet skulle være.


Ap vraker Gunnar Krogstad som ordførerkandidat

Nominasjonsmøtet i Melhus Arbeiderparti har vraket ordfører Gunnar Krogstad som ordførerkandidat.

 

Gunnar Krogstad: - Det har foregått et uredelig spill

Gunnar Krogstad er opprørt etter at han ble vraket som ordførerkandidat.

 

Pernille Wahlberg: - Overhodet ikke et kupp

Melhus Arbeiderpartis nye ordførerkandidat ble spurt om å stille som motkandidat.

 

Trønderbladet tok kontakt med Ingunn Nervik Isaksen på lørdag slik at hun kunne få kommentere intervjuet med Gunnar Krogstad, og hun ønsket da å tenke på saken til søndag. Søndag har hun sendt over en skriftlig uttalelse:

- Vi hadde to gode kandidater på topp, med Gunnar Krogstad som ordførerkandidat og Pernille Wahlberg som varaordførerkandidat. Vi var derimot flere, fra de fleste lokallag, ikke bare fra Melhus og Kvål, som kom frem til at Pernille var en bedre ordførerkandidat totalt sett, blant annet i forhold til å skape mer engasjement og fornyelse i partiet på sikt. Underveis i nominasjonskomiteens arbeid er det blitt gitt muntlige innspill på andre kandidater. Det ble derimot klart svært sent i prosessen at Pernille kunne være et alternativ på topp, etter at jobben til nominasjonskomiteen var over. Det ble gitt beskjed før møtet til leder av kommunepartiet, så dette kom ikke som et sjokk under møtet for de fleste. Vi beklager at forslaget ikke ble satt frem på et tidligere tidspunkt.


Tre trakk seg i protest fra Melhus Arbeiderpartis valgliste

Her kan du lese mer om det stormfylte nominasjonsmøtet som endte med at ordfører Gunnar Krogstad ble vraket som partiets ordførerkandidat.

 

Pernille Wahlberg har sagt at benkeforslaget på henne kom fra Melhus arbeiderlag. Lederen i Melhus arbeiderlag, Eirik Grøseth Sund, sier at forslaget ikke ble behandlet av styret. Ifølge Gunnar Krogstad har Melhus arbeiderlag ikke hatt et eneste medlemsmøte i 2018. Når det gjelder dette, ønsker Ingunn Nervik Isaksen ikke å komme med en kommentar utover å vise til uttalelsen der det står at "vi var derimot flere, fra de fleste lokallag, ....".


Vraket ordførerkandidat har fått blomsterbuketter og rosende ord

- Veldig mange sier at de trodde det ikke gikk an, sier Gunnar Krogstad etter nominasjonssjokket.

 

I intervjuet med Trønderbladet har Gunnar Krogstad reist spørsmålet om det var debatten rundt én eller to idrettshaller knyttet til nye Gimse skole som felte ham. Krogstad sa at det ble mulig med bare en hall da budsjettet ble lagt fram, og at det i stedet skulle jobbes for å få realisert en hall til sammen med fylkeskommunen og næringslivet. Ingunn Nervik Isaksen ønsker ikke å gi noen kommentar utover den skriftlige uttalelsen hun har kommet med.

Valglista som ble vedtatt på nominasjonsmøtet, viser altså at Pernille Wahlberg er på topp. Krogstad trakk seg fra lista, og de gjorde også to andre. Ingunn Nervik Isaksen står på sjetteplass, mens lederen i nominasjonskomiteen - Anne Grethe Tevik - kom på niendeplass. Arbeiderpartiet har 14 av 37 representanter i Melhus kommunestyre.