Næringsforeningen frykter følgene av høyere eiendomsskatt

Næringsforeninga mener økt eiendomsskatt kan skremme vekk innflyttere og bedriftsetablerere.

MER VEKST: Flere skatteytere vil gi inntekter til Melhus kommune, mener næringsforeningsleder Hans Petter Øien Kvam.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Det generelle skatte- og avgiftsnivået i Melhus er høyt nok fra før, sier Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.