Fortvilet ordfører ønsker raskere utbygging av ulykkesstrekning på E6

Ordfører Gunnar Krogstad har kontaktet Nye Veier for å få fortgang i bygging av ny E6 på ulykkesbelastet strekning.

Ordfører Gunnar Krogstad ønsker at det settes inn tiltak for å få en mer trafikksikker E6.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Det er ganske fortvilt at det på kort tid har vært tre forferdelige ulykker. Dette viser at det absolutt er nødvendig å få på plass en ny vei. Midtdeler og firefelts vei løser mye av problemet, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).