Slik skal gauldalens 232 konfirmanter gjennomføre dagen

Neste år skal 146 ungdommer konfirmere seg kirkelig i Melhus kommune, mens 40 personer skal konfirmere seg i regi av Human-Etisk Forbund. I Midtre Gauldal er tallene 41 og 5 personer.

KONFIRMASJON: 83 ungdommer skal konfirmeres i Melhus kirke neste år.  Foto: Marek Kuusk

Nyheter

– Vi har 83 konfirmanter i Melhus, 29 i Horg, 24 i Flå og 10 på Hølonda, forteller kateket Sonja Bruholt ved Melhus kirkelige fellesråd.

Torill Eggen ved Støren kirkelige fellesråd opplyser at de i Midtre Gauldal har 16 konfirmanter på Støren, 15 i Soknedal, 7 i Singås og 3 i Budal.

I regi av Human-Etisk Forbund

Når det gjelder antallet personer som neste år skal konfirmeres i regi av Human-Etisk Forbund, så kan organisasjonsrådgiver Klas M. Sundelin opplyse at 40 personer skal konfirmeres i Melhus kommune, mens 5 personer konfirmeres i Midtre Gauldal kommune.

– Melhus inkluderer Melhus, Korsvegen, Gårbakken, Lundamo, Ler, Kvål, Gimse og Hovin i Gauldal, mens Midtre Gauldal inkluderer Støren, Soknedal, Rognes, Budalen, og Singsås. Midtre Gauldal og Melhus faller inn under Trondheim lokallag. Dette fordi det ikke er nok initiativ til å drive konfirmasjonskurs og seremoni lokalt, sier Sundelin.


Horg, Melhus, Skaun og Soknedal

Konfirmasjon i fire kirker

Her finner du navnene på helgas konfirmanter!

 

Legges til Olavshallen

Sundelin forteller at Trondheim lokallag kjører kurs i Melhus, og så legges seremonien i Olavshallen i Trondheim.

– Dette gjenspeiles nok i påmeldingene også. Det er lengre å kjøre for de i Midtre Gauldal enn det er for dem som bor på Melhus. Human-Etisk Forbund er helt avhengig av lokale frivillige for å kunne gjennomføre konfirmasjonskurs og seremonier. Så dersom vi får tak på flere frivillige i henholdsvis Midtre Gauldal og Melhus vil vi kunne kjøre både kurs og seremoni lokalt. Dersom det er noen lesere som ønsker å vite mer er det bare å ta kontakt med oss, sier Sundelin.